Vad händer inom kort i föreningen.

Vi håller nu vinter och vi i styrelsen är i planeringsfas till nästa års event.


Har ni några förslag till aktiviteter skicka gärna dessa till ordförande Andreas Rödseth email, 

andreas.rodseth@gmail.com

Sista datum för förslag är dec 1.


Aktiveter som är bestämt 2024:


Växtmarknad x två

Resa

sommarfest

glöggmingel sista fixardagen på Hildingshave

2 fixardagar i månaden under vår, sommar och höst.