Medlemsavgift för 2024

Medlemsavgiften för 2024 är 100 kr.

Avgiften sätts in på konto nr 9023 1195399 i Länsförsäkringar Bank.

Observera att det skall göras som en överföring (inte betalning) och ditt namn samt att ni har gjort betalningen till mh.bjork@hotmail.se

Tidigare rutin med avgift via Trädgårdsföreningen gäller inte längre!

OBS! Årsavgiften måste vara betald före Årsmötet för att få rösta vid mötet.