Om gruppen

Helsingborgs Rhododendronförening har sitt ursprung i Helsingborgs Trädgårdsförening. 2018 blev Helsingborgs Rhododendronföreningen en fristående förening.

​Med i ”boet” följde Hildings Have, som grundades av Hilding Nilsson. Hilding Nilsson var en av våra största trädgårdsentusiaster som anlade ”Hildings Have” på Vasatorpsvägen i Helsingborg. Han hade stora kunskaper om trädgård och odling, inte minst om rhododendron. När han dog donerade hans son Börje kolonistugan med inventarier och växter till Rhododendronsektionen.

Merparten av de idag befintliga rhododendronplantorna är dock planterade senare av föreningens entusiaster.

Hildings Have är idag Rhododendronföreningens fasta punkt i tillvaron. Här förvaltas arvet efter Hilding Nilsson. Trädgården används också som ”utbildningslokal” för en del av föreningens kurser; ex.vis sticklingförökning och frösådd samt viss mötesverksamhet.

I Hildings Have pågår också trädgårdsfix med medhavd fika. Andra torsdag och sista lördag i månaden som startar torsdag den 13 april mellan 16.00-18.00. (se programmet) samt den populära Sommarfesten och Växtmarknaderna.