Skapa en upphöjd surjordsplantering

Nedan följer ett enkelt sätt att göra en surjordsplantering utan att behöva gräva ur befintlig (kalkhaltig) jord. Djupet (höjden) på planteringen väljer man efter vilka växter som skall planteras.

1. Jämna till ytan

1. Jämna till ytan

2 Täck ytan med trädgårdsduk eller tidningspapper.

2 Täck ytan med trädgårdsduk eller tidningspapper.

3 Bygg sidor med hjälp av torvblock (alternativt sten eller trä).

3 Bygg sidor med hjälp av torvblock (alternativt sten eller trä).

4 Fyll

4 Fyll "lådan" med Rhododendronjord eller matjord (ej kalkhaltig) blandad med okalkad torv.

5 Plantera dina surjordsväxter!

5 Plantera dina surjordsväxter!